Terugblik op 2019

Een jaarverslag is het ideale moment om terug te blikken op de verwezenlijkingen van Nuhma in het voorbije jaar. We bouwden verder aan een duurzame en slimme toekomst voor onze provincie Limburg. Dit deden we in 3 domeinen: 1) via participaties in duurzame energie, 2) door de ondersteuning van innovatieve en slimme datatechnologie en 3) door burgers te betrekken via diverse coöperatieven. De drie pijlers weerspiegelen zich overigens ook in onze structuur door de opdeling in Nuhma AC (Asset company – hernieuwbare energie), Nuhma DC (Diensten Centrum) en de coöperatieve vennootschappen.

Stevige vooruitgang op vlak van hernieuwbare energie

Onze participaties in hernieuwbare energie evolueerden verder in 2019. Zo ging de bouw van het voorlopig laatste en grootste offshore windpark SeaMade van start met de installatie van de funderingen voor 58 nieuwe windturbines in de Noordzee. Ook op het vaste land kregen nieuwe projecten vorm, zoals de nieuwe biostoomcentrale ‘Biostoom Beringen’. Deze biostoomcentrale zal vanaf 2020 huishoudelijk afval verwerken tot groene warmte die bij naburige bedrijven wordt ingezet. Tenslotte werden 5 nieuwe windturbines opgetrokken, één in de Antwerpse haven en 4 in Le Roeulx te Henegouwen. Daarnaast ontzorgt Nuhma haar gemeentelijke aandeelhouders bij de ontwikkeling van zonnepanelen op hun patrimonium en met een proefproject met betrekking tot Local Energy Communities (LEC’s).

Slimme innovaties zetten Limburg verder op de kaart als smart region

Ook op het vlak van slimme datatechnologie boekten we in 2019 vooruitgang. S-Lim heeft tot doel om van Limburg de eerste smart region van België te maken. Hiertoe zet de organisatie onder andere in op dynamisch verkeersmanagement, cameratechnologie voor de gemeenten, datavisualisatie en analyse. Via participaties in Green Valley Belgium en Nuhmeris ondersteunt Nuhma de ontwikkeling van toepassingen en software voor haar aandeelhouders, zoals de smart grid toepassingen en besluitvormingssoftware. Deze en andere vennootschappen die inzetten op slimme diensten, werden in 2019 officieel ondergebracht in Nuhma DC (Diensten Centrum).

Het jaarverslag geeft een uitgebreid overzicht van de activiteiten en participaties van Nuhma. Tenslotte staan we ook stil bij hoe onze inspanningen bijdragen tot de Sustainable Development Goals (SDG’s) van de VN.

Ook in 2020 en de daaropvolgende jaren blijft Nuhma zich inzetten voor een gedragen, duurzame en innovatieve toekomst.

Wij wensen u veel leesplezier!

Mark Vanleeuw
Voorzitter Raad van Bestuur Nuhma

ECO2050 is een groot succes, het laat burgers toe om mee te investeren in projecten van Nuhma.

De projecten waarin Nuhma investeert, overschrijden de Limburgse grenzen. Maar ze dragen ook steeds bij tot de ecologische en economische vooruitgang van onze provincie.

André Vautmans, bestuurder Nuhma