Limburg op weg naar een smart region

De StadsApp: efficiënte communicatie naar en van de burgers

s-Lim lanceerde een app voor gemeentebesturen om snelle tweerichtingscommunicatie naar en van de burger te faciliteren. Burgers krijgen veel informatie te verwerken, maar voor een gemeentebestuur is het niet eenvoudig om hier snel en correct op te reageren via de eigen kanalen. De StadsApp maakt dit nu beter mogelijk. Gemeentebesturen kunnen zelf kiezen of ze willen gebruikmaken van de app.

De StadsApp heeft vier pijlers: (1) toegang tot gemeentelijke diensten, (2) een informatiekanaal naar de burger, (3) een ondersteuning voor handelaars en verenigingen en (4) een middel om te communiceren met intercommunales en andere diensten. Daarnaast ontzorgt s-Lim de gemeentes door te waken over de correcte toepassing van de privacywetgeving.

Toegangspoort naar de slimme gemeente

Naar de toekomst toe zijn er nog tal van nieuwe mogelijke toepassingen volgens Jan Neyens, directeur van s-Lim. Er kunnen nieuwe systemen worden aangekoppeld of geïntegreerd waardoor de communicatie nog efficiënter verloopt. Denk maar aan parkeergeleiding, verkeersdrukte en camerabewaking bijvoorbeeld. De StadsApp kan zo uitgroeien tot de toegangspoort van de burger tot de slimme gemeente in de smart region Limburg.

Meer weten over s-Lim en de StadsApp? Lees alle informatie op https://www.s-lim.be/

Over s-Lim en haar slimme diensten

Nuhma werkt namens de Limburgse gemeenten en Laakdal niet alleen aan groene energie, maar ook aan innovatie en slimme diensten, via gerichte participaties zoals s-Lim. Nuhma doet dit om een maatschappelijke meerwaarde voor de gemeenschap te creëren. s-Lim verenigt de gemeenten en heeft als doel om van Limburg een smart region te maken, door aan de Limburgers onder meer toepassingen (tools) aan te bieden op het vlak van technologie en software. Dit moet ervoor zorgen dat de inwoners veiliger, aangenamer, moderner en comfortabeler kunnen leven. s-Lim creëerde de afgelopen jaren al meerdere toepassingen, zoals dynamisch verkeersmanagement, slimme cameratechnologie en digital signage. De StadsApp vormt hierbij een nieuwe stap in de verdere ontwikkeling van Limburg als slimme regio.