Een Raad van Bestuur met een gedeelde klimaatvisie

In 2019 werd er een nieuwe Raad van Bestuur samengesteld. Ze bepaalt op basis van de missie van Nuhma de algemene strategie en de beleidslijnen voor de komende jaren. Acht bestuurders werden door de algemene vergadering benoemd voor een termijn van zes jaar. Nuhma streeft naar een samenstelling met leden uit heel Limburg om de coalitie zo breed mogelijk te houden.

Samen inzetten op slimme innovatie en hernieuwbare energie, is onze kracht.

v.l.n.r. boven
Alain Yzermans, Raf Drieskens, Tony Coonen, Marc Penxten, Thierry de Grunne, André Vautmans

v.l.n.r. onder
Frieda Brepoels, Mark Vanleeuw