Nuhma in groene cijfers

82,84% van het gemiddeld verbruik van alle Limburgse gezinnen (in MWh) is groene energie die Nuhma voorziet via haar participaties.

Limburg telde in 2019 364.095 gezinnen die thuis elk gemiddeld 3.500 kWh elektriciteit per jaar verbruikten. Dat bracht de totale residentiële energiebehoefte op 1.274.333 MWh. Nuhma droeg vorig jaar via haar participaties bij aan een aandeel groene energie van in totaal 1.055.718 MWh. Maar liefst 82,84% van het gemiddeld verbruik wordt dus afgedekt door participaties van Nuhma.

Wat is de residentiële energiebehoefte?

De residentiële energiebehoefte is de totale gemiddelde energiecapaciteit voor elektriciteit die men thuis verbruikt. In dit geval brengen we het verbruik van alle Limburgse gezinnen in kaart.

Wat is de herkomst van die groene energie?

Nuhma participeert in verschillende projecten waarbij de hernieuwbare energie voornamelijk wordt gehaald uit wind op land, wind op zee en biomassa.

Meer duurzame energie in de toekomst

De 1.055.718 MWh groene energie van Nuhma is verdeeld over alle huidige en toekomstige investeringen en realisaties. Concreet wil dat zeggen dat een groot deel van de installaties momenteel al operationeel is, maar dat er ook nog volop wordt gebouwd aan onder andere nieuwe windturbines en een biostoomcentrale.

72,27% van het geïnstalleerd vermogen waarin Nuhma betrokken is, is anno 2019 in werking. Daarnaast is er nog 25,66% in constructie en 2,07% in ontwikkeling. De windmolens op het offshore windpark SeaMade, de groene energiecentrale A&U in Wielsbeke en Biostoom Beringen zijn in opbouw. Vanaf 2020 worden er 12 windturbines op land in België gebouwd.

Wat is geïnstalleerd vermogen?

Geïnstalleerd (generator)vermogen is het maximale aantal megawatt (MW) dat een installatie of windturbine in de meest gunstige situatie – dus bij een 100% optimale windsituatie – kan opwekken. In het algemeen geldt dat hoe hoger het geïnstalleerd vermogen van een installatie of windturbine is, hoe hoger de energieopbrengst ook is.

Windenergie blijft voorlopig het grootste investeringsgebied

Met een totaal aandeel van 797.301 MWh zijn de participaties van Nuhma in windprojecten goed voor maar liefst 75,53% van alle geproduceerde groene energie waarbij Nuhma betrokken is.

Daarvan investeert Nuhma:

  • 62,19% in windmolens op zee via offshore windparken;
  • 33,79% in windturbines op land in België;
  • 4,02% in internationale windturbines op land.

Wind op zee

  • Nuhma is betrokken in 5 van de 9 Belgische offshore windparken en heeft een aandeel van 6,51% in de Belgische offshore windenergie.
  • Het aandeel van Nuhma in de opgewekte offshore windenergie komt overeen met het verbruik van zo’n 150.000 gezinnen en draagt bij aan een jaarlijkse reductie van bijna 200.000 ton CO2.

Wind op land

De 201 Belgische windturbines op land zijn verdeeld over alle provincies. 183 daarvan staan in Vlaanderen en 18 in Wallonië.

In 2019 werden er 5 windturbines in gebruik genomen: 1 in de Antwerpse Haven en 4 in de Waalse provincie Henegouwen (Le Roeulx). In 2020 komen er 12 nieuwe windturbines op land bij. Daarvan komen er 4 in de Antwerpse haven te staan en 3 in Limburg (Genk, Ham en Diepenbeek). Oost-Vlaanderen (Laarne) en Vlaams-Brabant (Diest) krijgen elk 1 nieuwe windmolen. In Luik, tot slot, worden er 3 turbines gebouwd in Heront-Fernelmont.

Sterke aangroei van geïnstalleerd vermogen in 2020 dankzij de realisatie van grote projecten

Het geïnstalleerd vermogen waarin Nuhma betrokken is, zal door de investering in offshore windpark SeaMade in de Noordzee op een jaar tijd met 41,36% stijgen, of: van 1392 MW naar 1967 MW.

In 2013 neemt het geïnstalleerd vermogen sterk toe dankzij de offshore windparken C-Power en Northwind. In 2017 kende het geïnstalleerd vermogen van Nuhma ook een piek dankzij de operationalisering van het offshore windpark Rentel.