Nuhma CVBA: een sterke duurzame coöperatieve

In 2018 richtte Nuhma CVBA een aantal eigen vennootschappen op, meer bepaald ECO2050 CV, Nuhma AC NV en Nuhma DC BV. Naast de coöperatieve vennootschap ECO2050 heeft Nuhma zo een structurele opdeling gemaakt tussen de participaties van AC en DC, twee werkingsgebieden met elk hun eigen activiteiten. Die opdeling is nu formeel vastgelegd door de diverse participaties van Nuhma erin onder te brengen.

Verdeling tussen Nuhma AC en DC volledig geformaliseerd

Nuhma AC (Asset Company) omvat alle participaties met betrekking tot hernieuwbare energie. Deze subholding heeft directe en indirecte participaties in Belgische en internationale onshore windprojecten. Daarnaast is Nuhma AC betrokken in de offshore windparken in de Noordzee, in biomassa en in (energie)transport.

Nuhma DC (Dienstencentrum) omsluit de participaties gericht op slimme diensten. Dit zijn hoofdzakelijk functionele oplossingen met een hogere efficiëntie of toegevoegde waarde voor de aandeelhouders. Zo bouwt Nuhma aan een virtuele energiecentrale waarvan de onderdelen met elkaar verbonden zijn door een smart grid. Van daaruit wil Nuhma haar aandeelhouders (de gemeenten) ondersteunen met diensten en in de ontwikkeling naar smart cities.

Nuhma participeert in tal van initiatieven aan de hand van partnerships en projectfinanciering. Het voordeel hiervan is een zekere risicospreiding en een duidelijk, transparant overzicht van alle deelnames.

Energiedoelstellingen behalen kunnen we niet alleen. Nuhma verenigt lokale besturen en partners in verschillende coöperaties en via kernparticipaties. Een synergie in energie, daarvoor staat Nuhma.

Alain Yzermans, bestuurder Nuhma

ECO2050 haalt meer dan 3 miljoen euro op bij het brede publiek

Vorig jaar kreeg de burger voor het eerst de kans om via de erkende coöperatieve vennootschap ECO2050 van Nuhma CVBA mee te investeren in hernieuwbare energie. Zo wil Nuhma het grote publiek betrekken bij haar projecten. “De formule van ECO2050 werd goed onthaald. Er werd op meer dan de helft van de beschikbare aandelen tijdens de eerste intekenperiode ingetekend”, zegt Jo Geebelen, voorzitter van ECO2050.

Burgers tekenen in op 3.023.000 euro aan groene aandelen

Van 31 mei 2019 tot 31 december 2019 konden burgers en maatschappen zich inschrijven als coöperant. Intekenen kon voor een investeringswaarde van één aandeel (50 euro) tot 1.000 aandelen (50.000 euro). Op een half jaar tijd werd er zo op 3.023.000 euro van de beschikbare 5.000.000 ingetekend door 544 coöperanten. 1 op 5 koos ervoor om in te tekenen voor 100 aandelen (5.000 euro). Daarnaast waren 20 aandelen (1.000 euro) en 50 aandelen (2.500 euro) de meest gekozen inschrijfbedragen. 

Limburg en Vlaanderen leveren de meeste coöperanten

“De meerderheid van de coöperanten (88,6%) is Vlaming. Een op de drie burgerparticipanten komt uit Limburg, de thuisprovincie van Nuhma. De coöperanten zijn verder verdeeld over België, wat aantoont dat er een breed draagvlak is voor ECO2050. Daarnaast zijn er zelfs al enkele internationale coöperanten uit Nederland en Duitsland”, vervolledigt Jo Geebelen.

Meer burgerbetrokkenheid en het groeiend begrip dat de energietransitie zich zal voortzetten, zorgen voor een breed draagvlak voor initiatieven zoals ECO2050.

Jo Geebelen, voorzitter ECO2050

Z-Kracht bijt de spits af

Z-Kracht is de eerste vennootschap waarin de opgehaalde middelen worden geïnvesteerd. Nuhma is hoofdaandeelhouder van Z-Kracht. De vennootschap is actief in de Belgische offshore windenergie en houdt aandelen aan in en financiert de operationele windparken C-Power en Rentel. Deze windparken in de Noordzee zijn samen goed voor 96 windturbines die jaarlijks energie opwekken voor zo’n 600.000 gezinnen. Daarnaast financiert Z-Kracht het windpark SeaMade dat in volle ontwikkeling is en vanaf 2020 stroom zal leveren aan zo’n 485.000 gezinnen.

Meer weten over ECO2050 en de investeringsmogelijkheden? https://www.eco2050.be/

5 nieuwe windturbines op land in gebruik gesteld

Aspiravi voltooide afgelopen jaar 4 nieuwe windturbines in Le Roeulx (Henegouwen). De turbines hebben samen een vermogen van 9,2 MW en voorzien 5.000 gezinnen van groene stroom. Daarnaast werd er ook een nieuwe windturbine in de Antwerpse haven gebouwd.

Meer onshore windturbines

In 2020 neemt Aspiravi opnieuw 12 extra windturbines op land in gebruik: 4 in de Antwerpse haven, 3 in Heront-Fernelmont en 5 in de Vlaamse steden en gemeenten Genk, Ham, Diepenbeek, Laarne en Diest. Zij zullen goed zijn voor 37,5 MW geïnstalleerd vermogen en elektriciteit voorzien voor 21.000 gezinnen.

Benieuwd naar hoe een windturbine op land wordt gebouwd? Kom meer te weten op https://www.aspiravi.be/nl/onze-projecten/wind-op-land/belgie/le-roeulx

Rentel offshore windpark officieel ingehuldigd

Het offshore windpark van Rentel werd op 30 april 2019 officieel ingehuldigd door de bevoegde minister van Noordzee Philippe De Backer en minister van Energie Marie-Christine Marghem. De Raad van Bestuur, aandeelhouders, investeerders, aannemers en het volledige Rentel-team woonden de inauguratie bij.

De 42 windturbines waren al sinds 2018 operationeel en hebben een capaciteit van 309 MW, goed voor de energievoorziening van 300.000 Belgische gezinnen. “Onze Noordzee is klein, maar door de ruimte slim te gebruiken, kunnen we toch maximaal inzetten op groene, betaalbare energie”, aldus minister De Backer. Rentel was het eerste offshore windpark dat door Otary werd gebouwd.

Intussen is ook SeaMade in volle ontwikkeling. De twee parken samen zullen energie produceren voor 785.000 gezinnen. En dat is niet alles, want dit zorgt ook voor een jaarlijkse CO2-reductie van 1.052.000 ton.

Hoe verloopt de energievoorziening vanuit de Noordzee naar de gezinnen op land?

De elektriciteit vanop zee wordt via een exportkabel in de zeebodem aan land gebracht en van daaruit over het transmissienet vervoerd naar de gezinnen.

Een gedegen oplossing voor het klimaat vraagt om een doordachte langetermijnvisie. Aan die visie bouwen we bij Nuhma jaar na jaar verder.

Thierry De Grunne, bestuurder Nuhma