2020: de kernparticipaties van Nuhma op st(r)oom

Biostoom Beringen eind 2020 operationeel

Op het industrieterrein Ravenshout in Beringen wordt alles in gereedheid gebracht om de biostoomcentrale tegen eind 2020 in gebruik te nemen. De centrale, een dochter van Bionerga, zal biomassa verwerken waardoor 79 MW thermische energie wordt opgewekt.

200.000 ton afvalverwerking per jaar

De centrale zal jaarlijks een enorme hoeveelheid – 200.000 ton om precies te zijn – huishoudelijk afval, daarmee gelijkgesteld bedrijfsafval en niet risico-houdend ziekenhuisafval verwerken. De verbranding zal voor thermische energie zorgen die in de onmiddellijke omgeving zal worden geleverd in de vorm van hoogwaardige stoom of warm water. 

Nieuwe installatie van Bionerga zal inzetten op sorteren en recycleren

De biostoomcentrale in Beringen is de derde verwerkingsinstallatie van Bionerga. Bionerga beschikte al over twee verbrandingsinstallaties, in Houthalen-Helchteren (1984) en Oostende (2009). Met Biostoom Beringen gaat Bionerga nog een technologisch stapje verder. De best beschikbare technieken worden toegepast om de energierecuperatie te maximaliseren. Bionerga diende daarnaast een aanvraag in bij de stad Beringen voor een sorteerinstallatie. Die installatie zou op een naburig terrein van Biostoom Beringen gebouwd worden om jaarlijks zo’n 20.000 ton afval te recycleren.

Door het patrimonium van de Limburgse steden en gemeenten uit te rusten met PV-installaties, batterijen en software die het energieverbruik monitort en stuurt transformeren we naar zelfvoorzienende gebouwen die samen een virtuele energiecentrale vormen.

Marc Penxten, ondervoorzitter Nuhma

Meer weten over Biostoom Beringen? https://biostoomberingen.be/

A&U Energie: van afvalhout tot groene st(r)oom

De tweede groene energiecentrale van Aspiravi en Unilin is een feit. 10 jaar na de opening van A&S Energie bouwden de samenwerkingspartners verder aan een groenere toekomst en een kleinere ecologische voetafdruk. A&U is sinds april 2020 in gebruik genomen. De nieuwe centrale in Wielsbeke zet niet-recycleerbaar afvalhout om in groene stroom (elektriciteit) en groene stoom (warmte).

Groene energie A&U voor Agristo en Unilin

Waar A&S Energie sinds 2010 z’n 55.000 gezinnen van groene stroom voorziet, verdeelt A&U de groene energie anders. De warmte wordt gebruikt voor het productieproces van de nabijgelegen bedrijven Unilin en Agristo. Unilin kan zo stoom gebruiken om de persplaten op te warmen die gebruikt worden om spaanderplaten te maken. Agristo kan de stoom dan weer gebruiken om onder meer aardappelen te schillen en het frietvet op te warmen. De elektriciteit wordt gebruikt door Unilin zelf en wordt deels op het net geplaatst. Naar schatting zal A&U ook aan 40.000 gezinnen groene stroom bieden.

Regenwater wordt herbruikbare stoom

A&U gaat zelfs nog een stapje verder. Alle regenwater wordt opgevangen in grote opslagtanks om hiermee stoom te produceren. De kleine hoeveelheid afvalwater die wordt geproduceerd, wordt volledig benut in het productieproces. Dit maakt de cirkel ook rond in de waterhuishouding.

Meer weten over A&U Energie? https://www.a-s-energie.be/nl/

Duurzaam innoveren is het enige wat onze economie en samenleving op termijn echt vooruitbrengt. Onze klimaatgerichte visie en investeringen in vernieuwende energieprojecten zullen Nuhma en Limburg geen windeieren leggen in de toekomst.

Frieda Brepoels, bestuurder Nuhma

SeaMade heeft de wind in de zeilen

Z-Kracht investeert fors in het SeaMade offshore windmolenpark in de Belgische Noordzee. Seamade zal in 2020 volledig operationeel zijn. Het park telt 58 windturbines verdeeld over twee concessies als resultaat van de fusie tussen de voormalige Seastar- en Mermaid-projecten. Het totaal geïnstalleerd vermogen van het park bedraagt 487,2 MW, goed voor ongeveer een kwart van de Belgische windcapaciteit die toegewezen wordt aan offshore projecten. Alle windturbines samen produceren CO2-vriendelijke elektriciteit voor zo’n 485.000 gezinnen.

Meer weten over SeaMade? https://www.otary.be/nl

De historische beslissing van onze Limburgse steden en gemeenten zo’n 20 jaar geleden om kapitaal en kennis te bundelen is al van bijzonder grote waarde gebleken. Dat wordt zowel vertaald in het dividend als in de maatschappelijke meerwaarde voor Limburg en de Limburgers. Die strategie moeten we blijven uitbouwen. Gedegen en robuust waar het moet, innovatief en grensverleggend waar het kan.

Raf Drieskens, ondervoorzitter Nuhma